Ông Phạm Đình Nghị được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Văn Đạt/Vietnam+)

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 15 (bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVII đã bầu ông Phạm Đình Nghị giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016, thay ông Đoàn Hồng Phong vừa được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Đình Nghị sinh ngày 8/11/1965, quê quán xã Nam Hồng, huyện Nam Trực (Nam Định); trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, ông Phạm Đình Nghị đã từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, ông Phạm Đình Nghị được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020./.