Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Quách Lắm/Vietnam+)

Ngày 10/12, kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII đã bầu bổ sung ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Đặng Minh Hưng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy, được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã bầu bổ sung hai ông Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh, và ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, vào chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh của nhiệm kỳ 2011-2016./.