Từ ngày 28-30/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã họp quyết định một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong những tháng cuối năm 2010.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Nhật làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Ông Võ Kim Cự sinh năm 1957, là thạc sĩ kinh tế. Ông Nguyễn Nhật, sinh năm 1960, là thạc sỹ kinh tế, trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch là Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Những tháng cuối năm 2010, Hà Tĩnh tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về ổn định kinh tế, Đề án tam nông và phát triển nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 12%, thu ngân sách 1.350 tỷ đồng trong năm 2010.

Trước mắt, tỉnh tập trung chống hạn, phòng trừ dịch bệnh cây trồng vụ hè thu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới, hoàn thành quy hoạch để xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới tại 12 xã điểm.

Tỉnh triển khai đồng bộ, sâu rộng Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 2 gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thâm canh, tăng năng suất và hiệu quả đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, di dân tái định cư, giải phóng, bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư tại các dự án trọng điểm./.

Lê Văn Thơn (TTXVN/Vietnam+)