Nhận lời mời chính thức của một số cơ quan Chính phủ Mỹ, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu thăm và việc tại Mỹ từ ngày 12/4 đến ngày 21/4.

Tại các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật của Mỹ, hai bên thống nhất cần tiếp tục thúc đẩy và triển khai các quan hệ hợp tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ, kinh nghiệm liên quan đến các hoạt động chống khủng bố, các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn người và rửa tiền.

Hai bên tán thành chủ trương hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn nhằm tăng cường an ninh, trật tự, luật pháp cho các bên hữu quan cũng như góp phần thúc đẩy an ninh chung.

Trong thời gian thăm Mỹ, ngoài các cuộc gặp gỡ với các cơ quan chuyên môn của Mỹ, Bộ trưởng Lê Hồng Anh còn có các cuộc gặp, làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chuyến thăm Mỹ lần này của
Đại tướng Lê Hồng Anh là hoạt động tiếp nối và cụ thể hóa trong các hoạt động tăng cường mối quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đã được thỏa thuận trong các chuyến thăm Mỹ trước đây của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng./.

(TTXVN/Vietnam+)