(Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh 2/9.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long cho biết phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đang phát động trong thanh niên cả nước, tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Diễn đàn này nhằm nâng cao ý thức chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng học tập, lập thân, lập nghiệp, lao động sáng tạo, tích cực xây dựng bảo vệ Tổ quốc của thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Tại diễn đàn, các đại biểu đại diện cơ quan chức năng, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên đã tập trung thảo luận, làm rõ vai trò và những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim mong muốn thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, tạo khối đoàn kết vững chắc, chống lại các âm mưu phá hoại, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Vương Ngọc Hà chia sẻ tình yêu Tổ quốc của thanh niên cần phải được cụ thể hóa thành hành động, việc làm thiết thực. Mỗi thanh niên dân tộc thiểu số là một “cột mốc sống” giữ đất, giữ rừng, bảo vệ biên giới Tổ quốc. Thanh niên dân tộc thiểu số phải có tinh thần vươn lên, xóa đói giảm nghèo cho chính gia đình, thôn bản của mình, đồng thời phát huy truyền thống văn hóa, tôn giáo tốt đẹp của dân tộc mình, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, đóng góp cho phát triển đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.

Anh Đặng Phúc Long, người dân tộc Dao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phìn Hồ (Trạm Tấu, Yên Bái) - một trong những thanh niên tình nguyện tham gia vào dự án tuyển dụng 600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã ở 63 huyện nghèo trong cả nước, cho biết thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp Đoàn, Hội.

Từ thực tiễn quá trình công tác tại một xã miền núi, anh Long nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn, Hội với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo rất quan trọng trong việc tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng về tư tưởng và phổ biến kiến thức, phương thức phát triển sản xuất, kinh tế.

Nhiều ý kiến đã phân tích, đánh giá thực trạng về lý tưởng, hoài bão, đạo đức, lối sống của giới trẻ nói chung, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo nói riêng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Các đại biểu đã góp ý nhiều giải pháp để xây dựng, củng cố phát triển tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tổ chức có hiệu quả các phong trào hoạt động, phát huy vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo./.