Chiều 18/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bầu nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Phạm Vũ Luận.

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bầu nhân sự giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo với đa số phiếu tán thành.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Mai Xuân Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Trước đó, chiều 17/6, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Nguyễn Thiện Nhân để tập trung vào nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đối với ông Nguyễn Hoàng Anh để nhận nhiệm vụ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)