Phe chuan ket qua bau Pho Chu tich Hoi dong nhan dan tinh Tay Ninh hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, UBND và ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

[Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang]

Cụ thể, tại Nghị quyết số 976/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Đức Trong, kể từ ngày 22/6/2020.

Tại Nghị quyết số 975/2020/UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phan Thị Điệp kể từ ngày 29/5/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)