Phe chuan ket qua bau Pho Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Lang Son hinh anh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021, Dương Xuân Huyên phát biểu nhận chức. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Tại Quyết định 188/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 17/1, tại Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

[Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn]

Với 57/58 số phiếu nhất trí, các đại biểu đã bầu bổ sung ông Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./.
(TTXVN/Vietnam+)