Phe chuan nhan su cua tinh Nghe An va thanh pho Can Tho hinh anh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh (người ôm hoa) (Nguồn: Báo Nghệ An).

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. 
 
Cụ thể, tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

[Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên]

Kết quả bỏ phiếu, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 81/82 phiếu bầu.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974. Quê quán ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trình độ học vấn, chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Khoa học công nghệ, kỹ sư cầu đường, Đại học Giao thông vận tải; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tại Quyết định 1853/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Xuân Đại, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 1854/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Tâm, để nghỉ hưu theo chế độ./.

(TTXVN/Vietnam+)