Phe chuan ong Nguyen Hong Hai giu chuc Pho Chu tich tinh Binh Thuan hinh anh 1Tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Hải (bên phải) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, tại Quyết định số 332/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết.

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận lần thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 22/3 vừa qua, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

[Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh]

Ông Nguyễn Hồng Hải sinh ngày 5/6/1973; quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu đường.

Ông Nguyễn Hồng Hải từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết. Từ tháng 8/2020 đến nay ông là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết.

Tại Quyết định số 331/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Phong, do Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)