Đông đảo người dân tới phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phố đi bộ thu hút du khách nước ngoài tới tham quan. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các em nhỏ chơi xếp gỗ trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Khách tham quan mua sắm tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Một em nhỏ chơi trượt patin trên phố đi bộ Hồ Gươm khá thoải mái. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phụ huynh đưa con em đến vui chơi trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn ĐiệpTTXVN)

Một em nhỏ chơi bong bóng trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trò chơi ô ăn quan trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trò chơi ô ăn quan trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Vẽ chân dung nghệ thuật trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Vẽ chân dung nghệ thuật trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Không gian trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phụ huynh cho con tô tượng trên phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)