Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm và phân tích phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển đại học cơ bản A, B, C, D và A1. Đây là các tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng được nhiều trường sử dụng nhất cũng như có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất.

Phổ điểm là cơ sở để thí sinh cân nhắc, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

[Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT trên báo VietnamPlus]

Thông tin cụ thể như sau:

Tổ hợp 03 môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học

Pho diem 5 to hop xet tuyen dai hoc co ban nam 2020 hinh anh 1Phổ điểm tổ hợp Toán, Lý, Hóa

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp ba môn xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học cho thấy: Điểm trung bình là 21,46 điểm, điểm trung vị là 21,9 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 23 điểm.

Tổ hợp ba môn xét tuyển: Toán, Hóa học, Sinh học

Pho diem 5 to hop xet tuyen dai hoc co ban nam 2020 hinh anh 2Phổ điểm tổ hợp khối B, các môn Toán, Hóa, Sinh học

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 03 môn xét tuyển Toán, Hóa học, Sinh học cho thấy: Điểm trung bình là 20,36 điểm, điểm trung vị là 20,55 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 22 điểm.

Tổ hợp ba môn xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Pho diem 5 to hop xet tuyen dai hoc co ban nam 2020 hinh anh 3Phổ điểm tổ hợp khối C, gồm các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 03 môn xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý cho thấy: Điểm trung bình là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.

Tổ hợp ba môn xét tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Pho diem 5 to hop xet tuyen dai hoc co ban nam 2020 hinh anh 4Phổ điểm tổ hợp khối D, gồm các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 03 môn xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho thấy: Điểm trung bình là 18,19 điểm, điểm trung vị là 18,3 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.

Tổ hợp ba môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Pho diem 5 to hop xet tuyen dai hoc co ban nam 2020 hinh anh 5Phổ điểm tổ hợp khối A1, gồm các môn Toán, Vật lý và Tiếng Anh

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp ba môn xét tuyển Toán, Vật lý, Tiếng Anh cho thấy: Điểm trung bình là 20,07 điểm, điểm trung vị là 20,2 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm./.

Phạm Mai (Vietnam+)