Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố phổ điểm của từng môn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Mức điểm đa số thí sinh đạt được ở các môn là trong ngưỡng từ 5 đến 6 điểm. 

Thấp nhất là môn Ngoại ngữ khi phổ điểm cho thấy mức điểm nhiều thí sinh dự thi đạt được nhất là 2,5 điểm (hơn 74.000 thí sinh có mức điểm này). Chỉ có 59 thí sinh đạt điểm 10 môn ​Ngoại ngữ. Số thí sinh đạt điểm 0 môn Ngoại ngữ là 165 em. Có gần 1.000 thí sinh đạt từ điểm 1 trở xuống ở môn thi này.

Dưới đây là phổ điểm của từng môn thi:

Phổ điểm thi môn Ngoại ngữ. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phổ điểm thi môn Địa lý. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phổ điểm thi môn Hoá học. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phổ điểm thi môn Vật lý. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phổ điểm thi môn Sinh học. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phổ điểm thi môn Lịch sử (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phổ điểm thi môn Toán. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phổ điểm thi môn Ngữ văn. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)