Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ ‘nóng’ cho ngành tài nguyên môi trường

Trong năm 2022, ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung khắc phục tồn tại về công tác quản lý đất đai, khoáng sản, đột phá về thể chế chính sách, thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ Môi trường...
Tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai vẫn còn phổ biến. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai vẫn còn phổ biến. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Cho rằng hiện nay ngành tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải điều chỉnh, nhất là về công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành tài nguyên và môi trường, diễn ra sáng 31/12, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường 8 nhiệm vụ “nóng,” cần phải nghiêm túc thực hiện.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh 2022 là năm phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phát triển kinh tế-xã hội. Vì thế, trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục có hiệu quả, nhất là một số tồn tại hạn chế liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thủ tục hành chính.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo chuẩn bị đảm bảo chất lượng Đề án tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, để trình Bộ Chính trị và Trung ương theo đúng tiến độ; xây dựng Đề án sửa đổi Luật Đất đai dự kiến trình Quốc hội trong năm 2022.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi nội dung Luật Đất đai được sửa đổi liên quan đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giá đất và vấn đề giải phóng mặt bằng, thu hồi đất... hiện nay đang gặp nhiều vướng mắc. Các quy định pháp luật mới về đất đai sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt này, tạo ra động lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, ngành tài nguyên và môi trường cần tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Bộ Tài nguyên và Môi trường cần hướng dẫn, giải thích cho các bộ, ngành, địa phương về tiêu chí, tiêu chuẩn, các quy định sử dụng đất đai bảo đảm kịp thời, hiệu quả; phối hợp với các ngành, địa phương tập trung rà soát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường, các dự án có vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Thứ ba, ngành tài nguyên và môi trường cần đẩy mạnh công tác điều tra đánh giá trữ lượng khoáng sản, nhất là khoáng sản chiến lược, quan trọng trên biển và đất liền. Trước mắt, trong năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải khảo sát, đánh giá trữ lượng khoáng sản thông thường làm vật liệu xây dựng phục vụ cho xây dựng các tuyến cao tốc.

“Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là vừa phải bảo đảm đủ vật liệu cho xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, vừa phải bảo đảm gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Thứ tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung triển khai sớm hoàn thành Quy hoạch không gian biển và vùng bờ giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch rất quan trọng, làm cơ sở triển khai để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tới bảo đảm bài bản, hiệu quả, vừa khai thác tiềm năng thế mạnh của biển vừa bảo vệ cảnh quan, môi trường biển.

Nhiệm vụ thứ năm, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường phải thực hiện thật hiệu quả Luật Bảo vệ Môi trường; kiểm soát xả thải và xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường (bụi, khí thải, nước thải, rác thải ra môi trường); phải có giải pháp phù hợp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để quan trắc, giám sát, kiểm soát hiệu quả xả thải ra môi trường.

Thứ sáu, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình, hiện thực hóa các mục tiêu đã cam kết.

Thứ bảy, ngành tài nguyên và môi trường cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đầu tư trang thiết bị, mạng lưới khí tượng-thủy văn, đào tạo nguồn nhân lực để bảo đảm công tác dự báo chính xác, nhất là trong công tác phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng giao 8 nhiệm vụ ‘nóng’ cho ngành tài nguyên môi trường ảnh 1 Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: KT)

Cuối cùng, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục thực hiện đột phá về thể chế chính sách, thực hiện rà soát các quy định pháp luật để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phân cấp phân quyền mạnh hơn, cải cách thủ tục hành chính nhằm khơi thông mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội.

Lãng phí đất đai, khoáng sản vẫn “chảy máu”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết sẽ nghiêm túc nghiên cứu các nội dung trọng tâm trong từng lĩnh vực cụ thể đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng đã đề ra cho năm 2022 tới.

Điểm lại những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm, trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn.

Chính vì thế, ngành tài nguyên và môi trường đã tập trung giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển; tổng kết đánh giá, hoàn thiện thể chế, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Điển hình như việc để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc đặt ra từ thực tiễn về đất đai quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư; giao khu vực biển, lấn biển; đấu giá khoáng sản, quản lý tài nguyên nước; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19; thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng, phòng chống rủi ro do thiên tai.

Các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 20.000 hécta, đáp ứng yêu cầu về đất đai cho tập trung triển khai các dự án hạ tầng, phát triển hệ thống đô thị, nhà ở; thu hút, đón nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

[Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố sự kiện nổi bật trong năm 2021]

Bên cạnh đó, trong năm 2021, bộ đã hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 94,71%. Các mô hình xử lý rác thải theo hình thức đốt rác phát điện thay cho chôn lấp được triển khai ở nhiều địa phương; 80% cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao được kiểm soát vận hành.

Mặc dù vậy, hiện nay, ngành tài nguyên và môi trường cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng mâu  thuẫn, chồng  chéo, không thống nhất, không đồng bộ giữa pháp luật về quản lý tài nguyên với các pháp luật khác; một số quy định chưa theo kịp sự vận động của thực tiễn, chưa đủ rõ, gây khó khăn cho tổchức thực hiện ở địa phương và làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý.

Cùng với đó, việc tổ chức thực thi pháp luật chưa hiệu quả; chưa quyết liệt, mặc dù pháp luật đã có quy định cụ thể và theo phân cấp thẩm quyền cho ủy ban nhân dân; tình trạng lãng phí tài nguyên như đất đai của các dự án chậm đưa vào sử dụng, để hoang hóa, đất của các nông lâm trường, các dự án bị dừng thực hiện sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tài nguyên khoáng sản còn bị khai thác trái phép; tài nguyên nước còn sử dụng lãng phí, hiệu quả sử dụng tài nguyên nước còn thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục