[Photo] Đắm mình trong không gian cổ vật hình hoa sen từ thời Lý

Khoảng 100 hiện vật có niên đại từ thế kỷ 7-20 được giới thiệu tới công chúng trong chương trình trưng bày chuyên đề “Sen trên cổ vật” (kéo dài từ nay tới hết tháng 9 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia).
An Ngọc (Vietnam+)