[Photo] Độc đáo đàn trâu sơn mài nghìn con của nghệ nhân 'xứ Đoài'

Là người con của quê hương xứ Đoài (Sơn Tây, Hà Nội) nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, người vốn nặng lòng với các giá trị truyền thống vừa khiến công chúng ngạc nhiên khi công bố đàn trâu sơn mài 1010 con.
Xuân Mai (Vietnam+)