[Photo] Giải pháp nào để giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon?

Chất thải nhựa trở thành một thách thức lớn trên toàn cầu, trong đó Việt Nam không phải là ngoại lệ và Ngày Môi trường thế giới năm 2018 có chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon."
Trọng Đạt (TTXVN/Vietnam+)