Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] "Hai sắc hoa tigôn" và câu chuyện tình buồn của TTKh

Xuân Mai (Vietnam+) Bản in

Hoa tigôn từng được biết tới trong bài thơ nổi tiếng "Hai sắc hoa tigôn" của tác giả TTKh nhiều thập kỷ trước. Nay, sắc hoa đỏ gắn với câu chuyện tình buồn này đã trở nên hiếm hoi trên các phố thị.