[Photo] Hình ảnh phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Sáng 25/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
(TTXVN/Vietnam+)