[Photo] 'Một thời sôi nổi' - Tự hào bản lĩnh thanh niên Việt Nam

Bao thế hệ thanh niên Việt Nam đã xông pha nơi chiến trường ác liệt; rèn luyện bản lĩnh trong các nhà tù thực dân, đế quốc, hay vượt mọi thử thách trong thời đại mới để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
(TTXVN/Vietnam+)