[Photo] Ngày làm việc chính thức thứ hai Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 27/1/2021 - ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện đại hội.
(TTXVN/Vietnam+)