Biển Sumo-nada (1890). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Quang cảnh ở biển Shimonoseki (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Cảnh lao động ở ngôi làng Sakaiminato (1897). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Quang cảnh Osaka (1890). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Cố đô Kyoto (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Khách sạn ở Nagoya (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Louis-Jules Dumoulin thường chụp từ trên cao - Fuji (1880) (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Cảnh tượng sôi động tại Yokohama (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Bến cảng Yokohama (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Quang cảnh một đền thờ ở Sakura (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Đường phố Tokyo (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Cuộc sống ở Tokyo (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Louis-Jules Dumoulin mê mẩn với những cánh rừng - Nikko (1897). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Phát triển công nghiệp ở Yachigoya (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Phụ nữ Nhật Bản (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Cuộc sống của geisha (1896). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Đàn ông Nhật Bản (1880). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Đàn ông Nhật Bản (1897). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Võ sỹ samurai (1897). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Các võ sỹ sumo (1895). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Những người nông dân Nhật Bản (1897). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Nghề dệt vải ở Nhật Bản (1890). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Hoạt động mua bán rượu sake (1895). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Phụ nữ Nhật Bản cuối thế kỷ 19 trong trang phục phương Tây (1890). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)

Quý bà trong trang phục đi dự tiệc khiêu vũ hiện đại (1897). (Ảnh: KTS Đoàn Bắc cung cấp)