[Photo] Nỗi vất vả của các nhân viên y tế giữa tâm dịch Vũ Hán

Để cứu trợ những người nhiễm virus corona và đẩy lùi dịch bệnh, các nhân viên y tế ở tâm dịch Vũ Hán đang phải hoạt động liên tục ngày đêm.
(Vietnam+)