[Photo] Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học

Với quan điểm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học,” Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những giải pháp cụ thể triển khai tích cực việc học trên truyền hình cũng như triển khai học trực tuyến.
(TTXVN/Vietnam+)