Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Tắm Phật và đi chùa cầu may trong dịp Tết Bun Pi May tại Lào

Phạm Kiên (Vietnam+) Bản in

Theo quan niệm của người Lào, việc tắm Phật chính là tỏ lòng tôn trọng, là cách thức bày tỏ đức tin của mình với Đức Phật, qua đó sẽ giúp cho con người loại bỏ những tâm niệm xấu xa và hướng thiện.