[Photo] Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về việc phát triển Hà Nội

Sáng 1/4, Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô 2011-2020.
(TTXVN/Vietnam+)