Qua trinh hinh thanh chu truong chien luoc Chien dich Dien Bien Phu hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Điện Biên Phủ là cứ điểm có ý nghĩa chiến lược khống chế cả một vùng rộng lớn của Tây Bắc và Thượng Lào.

Với bộ đội Việt Nam, Điện Biên Phủ là một trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay; diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở, đường cơ động cho pháo khó khăn, thời gian chuẩn bị gấp nhưng có ý nghĩa quân sự, chính trị và ngoại giao rất quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)