Với 579 phiếu ủng hộ trên tổng số 580 phiếu bầu, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã được Quốc hội nước này bầu chọn làm Chủ tịch nước Cộng hòa - chức danh của người đứng đầu bộ máy nhà nước mới được khôi phục trong Hiến pháp 2019.

Trong diễn văn nhậm chức, tân Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh: “Cách mạng không phải là cuộc đấu tranh vì hiện tại, mà là cuộc đấu tranh vì tương lai. Cách mạng luôn đặt tầm nhìn của mình vào tương lai và vào Tổ quốc. Xã hội mà chúng ta nhận thức là công bằng và xứng đáng với mọi con người, là xã hội của ngày mai.”

(Vnews)