Ngày 22/7 tại thành phố Đà Nẵng, đã khai mạc Hội thảo công tác lần thứ 5 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào.

Hội thảo nhằm thống nhất phương hướng, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới; duy trì trao đổi các đoàn nghiên cứu, tọa đàm, hội thảo giữa các đơn vị của Văn phòng Quốc hội; tiếp tục phối hợp, giúp đỡ chặt chẽ hơn trong việc tham mưu, phục vụ các đoàn đại biểu Quốc hội của mỗi nước tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Hội thảo cũng tập trung đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước trong thời gian qua và phương hướng, kế hoạch trong thời gian tới; trao đổi kinh nghiệm về hoạt động chất vấn, tiếp xúc cử tri, tổ chức, hoạt động của văn phòng giúp việc các đoàn đại biểu Quốc hội và vấn đề quản lý kinh phí, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Hội thảo còn là dịp để thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác gắn bó, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên hai văn phòng./.
(TTXVN/Vietnam+)