Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (ngày 3/9/2014) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công bố thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong quý 1.

[Giá mặt bằng kinh doanh tại Hà Nội giảm 20-30% do dịch COVID-19]

Cụ thể, số dư Quỹ bình ổn giá xăng đến hết quý 1 đạt 4.958 tỷ đồng. Trước đó, số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779 tỷ đồng.

Về tình hình biến động Quỹ trong quý 1, tổng số trích lập vào Quỹ là 2.370 tỷ đồng, bên cạnh đó số sử dụng là 194 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ đạt 2,7 tỷ đồng và lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG là 3 triệu đồng./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)