KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 24 tháng 3 năm 2022 – Quỹ Capricorn (Capricorn Foundation) – công ty chuyên cung cấp giải pháp tài chính có trụ sở tại Malaysia vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Southborn Capital, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của CN Asia (7986), để mở rộng địa bàn hoạt động sang các thị trường ở Đông Nam Á. Theo đó, Quỹ Capricorn hợp tác với Southborn Capital để tối đa hóa lợi ích cho các bên cùng có lợi trong việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và cung cấp nền tảng và cấu trúc cho việc blockchain hóa trong việc cung cấp các giải pháp, dịch vụ tổng thể. Việc này được thực hiện thông qua hình thức làm việc theo nhóm và đổi mới bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dữ liệu lớn.

Southborn Capital hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cho vay tiền, cung cấp các chương trình tài trợ phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng, từ các doanh nhân mới thành lập đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Southborn Capital hiện đang sở hữu Giấy phép hoạt động cho vay tiền (giấy phép số WL7664 / 10 / 01-1 / 031222 có giá trị từ ngày 4 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022, do Bộ Nhà ở Malaysia và Chính quyền địa phương cấp tuân theo Đạo luật Đối tượng cho vay tiền (Moneylenders Act) ban hành năm 1951.

Ông Eric Lau, đại diện của Quỹ Capricorn phát biểu: “Biên bản ghi nhớ với Southborn Capital là một cột mốc mới đối với chúng tôi. Với sự hỗ trợ ngoài chuỗi từ Sounthborn Capital, chúng tôi đang tìm kiếm một tương lai đôi bên cùng có lợi cho mối quan hệ đối tác chiến lược này với các nguồn lực và sự kết nối vững chắc của chúng tôi trong thị trường nội địa”.

Theo các điều khoản trong Biên bản ghi nhớ, Quỹ Capricorn và Southborn Capital đã xác định rõ ý định hợp tác cùng nhau để tối đa hóa lợi ích vì lợi ích chung nhằm thiết lập cơ sở hợp tác và cộng tác.

#Capricorn

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Giang Tran