Quy chế hoạt động của Hội đồng biên soạn Bách khoa toàn thư

Quy chế hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư

Hội đồng có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
Quy chế hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam, vừa ký Quyết định số 159 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng bao gồm: Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, phương hướng và giải pháp thực hiện việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các bộ ngành triển khai công việc liên quan trong việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam bảo đảm đúng yêu cầu, mục tiêu và tiến độ của Đề án đã được phê duyệt.

Đồng thời, chỉ đạo phê duyệt và tổ chức biên soạn nội dung; huy động các nhà khoa học tham gia biên soạn; thẩm định kết quả biên soạn; xuất bản Bách khoa toàn thư Việt Nam; huy động và sử dụng nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện biên soạn, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ phân công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục