Quy định chi tiết thi hành Luật giám định tư pháp

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 85/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.
Ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 85/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

Nghị định này quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức giám định tư pháp công lập; việc thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; chính sách ưu đãi đối với Văn phòng giám định tư pháp; công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; nhiệm vụ quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hoạt động giám định tư pháp.

Theo Nghị định, tổ chức giám định tư pháp công lập thực hiện giám định tư pháp theo trưng cầu của người trưng cầu giám định, yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật giám định tư pháp và thực hiện dịch vụ giám định ngoài tố tụng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác quy định cụ thể việc thực hiện dịch vụ giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành mình; quy định cụ thể về chế độ làm việc của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành mình để bảo đảm tiếp nhận kịp thời việc trưng cầu, yêu cầu và thực hiện giám định tư pháp.

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của Viện pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế; Trung tâm pháp y cấp tỉnh; Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng; Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an; Viện pháp y tâm thần Trung ương thuộc Bộ Y tế; Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế; Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an; Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh; Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.

Nghị định quy định việc thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp gồm đơn xin phép thành lập; dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động; đơn đề nghị đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký hoạt động; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động; thông báo, đăng báo về nội dung đăng ký hoạt động; thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp; quyền và nghĩa vụ của Văn phòng giám định tư pháp.

Nghị định công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; quy định chế độ đối với người giám định tư pháp và người tham gia giám định tư pháp; quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục