Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030, nhằm xác định các cơ sở xử lý chất thải rắn cho vùng.
Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030, nhằm dự báo tổng lượng chất rắn phát sinh, cũng như xác định các cơ sở xử lý chất thải rắn và phạm vi phục vụ đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn cho vùng.

Theo phê duyệt, vùng kinh tế trọng Bắc Bộ thuộc ranh giới hành chính của 7 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Dự báo giai đoạn từ nay đến năm 2020, tổng lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 38.980 tấn/ngày. Trong đó, chất thải rắn thông thường phát sinh khoảng 36.040 tấn/ngày, chất thải rắn nguy hại phát sinh khoảng 2.940 tấn/ngày.

Trong giai đoạn tiếp theo (2021 - 2030), tổng lượng chất thải rắn phát sinh dự báo khoảng 59.695 tấn/ngày. Trong đó, chất thải rắn thông thường phát sinh khoảng 55.385 tấn/ngày, chất thải rắn nguy hại phát sinh khoảng 4.310 tấn/ngày.

Để đáp ứng việc xử lý lượng rác dự báo nêu trên, Quy hoạch xác định 1 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh (cơ sở xử lý Sóc Sơn, Hà Nội) với diện tích 257 ha, công suất khoảng 6.000 tấn/ngày, tiếp nhận và xử lý chất thải rắn thông thường cho khu vực thành phố Hà Nội, chất thải rắn nguy hại cho các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng xác định 5 cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh có chức năng cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn liên tỉnh (với tổng diện tích khoảng 231 ha, công suất khoảng 11.500 tấn/ngày).

Đối với việc quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác sẽ căn cứ theo các đồ án quy hoạch của các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo yêu cầu của Quy hoạch, các cơ sở xử lý chất thải rắn phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; đồng thời đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh và có giải pháp xử lý giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường, kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn trong toàn vùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục