Tiến sỹ La Công Ý thuộc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa cho ra mắt cuốn sách "Đến với người Tày và văn hóa Tày" do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản.

Công trình này dày 416 trang, nghiên cứu chuyên khảo, đề cập một cách có hệ thống về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người Tày, đồng thời giới thiệu một số nét riêng, mang tính đặc thù của các nhóm tộc người hay của một bộ phận cư dân ở một địa phương.

Đặc biệt, cuốn sách có mô tả khá chi tiết những hiện vật văn hóa mà người Tày chế tác và sử dụng, dựa theo những hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hay chính tác giả đã từng tiếp cận ở vùng đất của người Tày sinh sống.

Đáng chú ý, phải kể đến hơn 150 ảnh, hình vẽ minh họa và một bản đồ phân bố các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái ở các tỉnh phía Bắc.

Là nhà dân tộc học, lại là người Tày, tiến sỹ La Công Ý viết cuốn "Đến với người Tày và văn hóa Tày" dựa trên vốn tư liệu điền dã mà tác giả thu thập trong quá trình nghiên cứu hơn 30 năm.

Ngoài ra, cuốn sách cũng có sự kế thừa những hiểu biết từ các bậc đàn anh đi trước trong nghiên cứu dân tộc học./.