Sacombank muon dung hon 6.000 ty dong chia co tuc cho co dong hinh anh 1Giao dịch tại Sacombank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điểm đáng chú ý của báo cáo là lần này Sacombank muốn sử dụng toàn bộ phần lợi nhuận hợp nhất giữ lại (lũy kế là hơn 6.000 tỷ đồng) để chia cổ tức, tăng vốn điều lệ, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

Đây là tin vui cho các cổ đông của ngân hàng vì kể từ khi sáp nhập với Southern Bank năm 2015 đến nay, cổ đông của Sacombank chưa được chia cổ tức lần nào do ngân hàng phải tập trung nguồn lực để tái cơ cấu, xử lý nợ xấu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

[Sacombank đã thu hồi được 15.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2020]

Hiện Sacombank đang chờ sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, nếu được chấp thuận sẽ triển khai, thực hiện trình cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tới đây.

Năm 2020, Sacombank gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý nợ xấu do thị trường bất động sản kém linh hoạt trước ảnh hưởng của COVID-19. Trong năm, ngân hàng đã thu hồi và xử lý nợ hơn 15.200 tỷ đồng, gồm 8.200 tỷ các khoản thuộc đề án, nâng mức thu hồi lũy kế lên 46.547 tỷ đồng, đạt hơn 54,2% kế hoạch đề án tái cơ cấu tới 2025.

Năm 2021, Sacombank đặt mục tiêu tổng tài sản 533.300 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; tổng nguồn vốn huy động đạt 485.500 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước, trong đó, huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế dự kiến đạt 478.300 tỷ đồng, tăng 9%.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 372.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt mức 4.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu với mục tiêu Sacombank đưa ra kiểm soát ở mức dưới 2%./.

Thúy Hà (Vietnam+)