Cục Quản lý chè Ấn Độ cho biết sản lượng chè của nước này đã giảm 13% xuống còn 82,29 triệu kg trong quý I/2012, do sản lượng tại các khu vực miền Bắc và miền Nam sụt giảm.

Ấn Độ đã sản xuất được 94,39 triệu kg chè trong quý I/2011.

Tuy nhiên, sản lượng chè của nước này đã giảm tới 16% trong tháng 3/2012 xuống còn 47,60 triệu kg so với 56,73 triệu kg hồi tháng 3/2011.

Sản lượng chè của Ấn Độ giảm kể từ khi bắt đầu năm dương lịch 2012, với mức giảm 11% xuống còn 18,69 triệu kg trong tháng 1/2012 so với mức 20,93 triệu kg cùng kỳ năm 2011, trong khi sản lượng của tháng 2/2012 cũng giảm 4% xuống mức 16 triệu kg so với 16,73 triệu kg trong cùng kỳ năm 2011.

Theo các chuyên gia, sản lượng chè của Ấn Độ trong quý I/2012 giảm bởi vì ba tháng đầu năm không phải là những tháng sản xuất chính và thời tiết không thuận lợi.

Sản lượng chè tại khu vực miền Bắc Ấn Độ đã giảm xuống 37,52 triệu kg trong 3 tháng đầu năm nay so với 45,55 triệu kg cùng thời kỳ này năm ngoái, do sản lượng tại bang Assam và Tây Bengan giảm mạnh.

Sản lượng chè tại bang Assam đạt 19,86 triệu kg trong quý I/2012 giảm so với 27,18 triệu kg của cùng thời kỳ năm 2011; sản lượng chè tại bang Tây Bengan cũng giảm từ mức 18,20 triệu kg của quý I/2011 xuống mức 17,53 triệu kg quý I/2012.

Tương tự như vậy, tại miền Nam Ấn Độ, sản lượng chè giảm xuống 44,77 triệu kg so với mức 48,84 triệu kg cùng thời kỳ năm trước./.