Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 vàNghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc lần lượt các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Nghệ An, Quảng Trị, Hòa Bình, Long và Phú Thọ.

Nghị quyết về tỉnh Thừa Thừa-Huế nêu rõ: Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Hương Trà được sắp xếp như sau: thành lập xã Bình Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ 22,10km2 diện tích tự nhiên, 1.559 người của xã Hồng Tiến và toàn bộ 117,92km2 diện tích tự nhiên, 4.392 người của xã Bình Điền.

Sau khi thành lập, xã Bình Tiến có 140,02km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.951 người. Xã Bình Tiến giáp xã Bình Thành, xã Hương Bình, phường Hương Vân; huyện A Lưới và huyện Phong Điền.

Sau khi sắp xếp, thị xã Hương Trà có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 07 phường.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Lộc được sắp xếp như sau: xã Giang Hải được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 5,70km2 diện tích tự nhiên, 2.058 người của xã Vinh Hải và toàn bộ 18,73km2 diện tích tự nhiên, 4.682 người của xã Vinh Giang.

Sau khi thành lập, xã Giang Hải có 24,43km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.740 người. Xã Giang Hải giáp các xã Vinh Hiền, Vinh Hưng, Vinh Mỹ, thị trấn Phú Lộc và Biển Đông.

Sau khi sắp xếp, huyện Phú Lộc có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 02 thị trấn.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện A Lưới được sắp xếp như sau: thành lập xã Lâm Đớt trên cơ sở nhập toàn bộ 16,58km2 diện tích tự nhiên, 2.403 người của xã A Đớt và toàn bộ 51,28km2 diện tích tự nhiên, 2.208 người của xã Hương Lâm.

Sau khi thành lập, xã Lâm Đớt có 67,86km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.611 người. Xã Lâm Đớt giáp các xã A Roàng, Đông Sơn, Hương Nguyên, Hương Phong và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Thành lập xã Quảng Nhâm trên cơ sở nhập toàn bộ 5,39km2 diện tích tự nhiên, 2.225 người của xã Hồng Quảng và toàn bộ 37,85km2 diện tích tự nhiên, 2.302 người của xã Nhâm. Sau khi thành lập, xã Quảng Nhâm có 43,24km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.527 người.

Xã Quảng Nhâm giáp các xã A Ngo, Hồng Bắc, Hồng Thái, Sơn Thủy, thị trấn A Lưới và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thành lập xã Trung Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 10,34 km2 diện tích tự nhiên, 1.242 người của xã Bắc Sơn và toàn bộ 67,40km2 diện tích tự nhiên, 2.053 người của xã Hồng Trung. Sau khi thành lập, xã Trung Sơn có 77,74km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.295 người.

Xã Trung Sơn giáp các xã Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Vân; huyện Phong Điền và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Sau khi sắp xếp, huyện A Lưới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn.

[Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc Hà Giang, Lâm Đồng, Đồng Tháp]

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nam Đông như sau: thành lập xã Hương Xuân trên cơ sở nhập toàn bộ 7,64km2 diện tích tự nhiên, 1.512 người của xã Hương Giang và toàn bộ 11,21km2 diện tích tự nhiên, 2.547 người của xã Hương Hòa.

Sau khi thành lập, xã Hương Xuân có 18,85 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.059 người. Xã Hương Xuân giáp các xã Hương Hữu, Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Lộ, Thượng Nhật và thị trấn Khe Tre.

Sau khi sắp xếp, huyện Nam Đông có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Vang như sau: thành lập xã Phú Gia trên cơ sở nhập toàn bộ 7,37km2 diện tích tự nhiên, 3.502 người của xã Vinh Phú và toàn bộ 19,70km2 diện tích tự nhiên, 5.611 người của xã Vinh Thái.

Sau khi thành lập, xã Phú Gia có 27,07km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.113 người. Xã Phú Gia giáp các xã Vinh An, Vinh Hà, Vinh Thanh, Vinh Xuân, thị trấn Phú Đa; huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy.

Sau khi sắp xếp, huyện Phú Vang có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 02 thị trấn. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020.

Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Thừa Thiên-Huế có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 145 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 98 xã, 39 phường và 08 thị trấn.

Nghị quyết về tỉnh Nghệ An nêu rõ: sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Kim Sơn, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Tương Dương thành lập thị trấn Thạch Giám; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Xá Lượng, xã Tam Thái. Đến nay, huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Huyện Thanh Chương sau khi thành lập xã Đại Đồng có 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 37 xã và 1 thị trấn.

Huyện Diễn Châu thành lập xã Minh Châu, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 37 đơn vị, gồm 36 xã và 1 thị trấn.

Huyện Nghi Lộc sau khi thành lập xã Khánh Hợp có 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 1 thị trấn.

Huyện Nam Đàn thành lập xã Trung Phúc Cường, xã Thượng Tân Lộc; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Nam Đàn. Sau khi sắp xếp, huyện Nam Đàn có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Thị xã Thái Hòa sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân phường Long Sơn có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 5 xã.

Sap xep cac don vi hanh chinh cap xa thuoc mot so tinh hinh anh 1Hai xã Diễn Ngọc và Diễn Thành thuộc huyện Diễn Châu.

Huyện Nghĩa Đàn sau khi thành lập xã Nghĩa Thành có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 1 thị trấn.

Huyện Hưng Nguyên thành lập xã Long Xá, xã Xuân Lam, xã Hưng Thành, xã Châu Nhân, xã Hưng Nghĩa. Sau khi sắp xếp, huyện Hưng Nguyên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 1 thành phố và 3 thị xã; 460 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn.

Nghị quyết về tỉnh Hòa Bình, toàn bộ 204,92km2 diện tích tự nhiên, 34.044 người của huyện Kỳ Sơn nhập vào thành phố Hòa Bình. Sau khi nhập, thành phố Hòa Bình có 348,65km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 135.718 người.

Thành phố Hòa Bình thành lập phường Dân Chủ, phường Thống Nhất, phường Kỳ Sơn, xã Quang Tiến, xã Thịnh Minh; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân phường Thái Bình, xã Hòa Bình, xã Độc Lập, xã Mông Hóa. Sau khi sắp xếp, thành phố Hòa Bình có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 9 xã.

Sau khi thành lập, xã Hợp Phong, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Huyện Đà Bắc thành lập xã Tú Lý, xã Nánh Nghê; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Đà Bắc, xã Mường Chiềng. Sau khi sắp xếp, huyện Đà Bắc có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Huyện Kim Bôi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số thị trấn Bo, xã Kim Bôi; thành lập xã Hùng Sơn, xã Kim Lập, xã Xuân Thủy, xã Hợp Tiến. Đến nay, huyện Kim Bôi có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Huyện Lạc Sơn thành lập xã Quyết Thắng, xã Vũ Bình; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Vụ Bản. Sau khi sắp xếp, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 1 thị trấn.

Huyện Lạc Thủy thành lập thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Thống Nhất, xã Phú Nghĩa; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Chi Nê. Sau khi sắp xếp, huyện Lạc Thủy có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 xã và 2 thị trấn.

Huyện Lương Sơn thành lập xã Cao Sơn, xã Thanh Sơn, xã Thanh Cao; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Cư Yên, xã Liên Sơn, xã Cao Dương. Sau khi sắp xếp, huyện Lương Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Huyện Mai Châu thành lập xã Sơn Thủy, xã Tân Thành, xã Thành Sơn, xã Đồng Tân; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Nà Phòn, xã Bao La. Sau khi sắp xếp, huyện Mai Châu có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

Huyện Tân Lạc thành lập xã Vân Sơn, thị trấn Mãn Đức, xã Nhân Mỹ, xã Suối Hoa; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phong Phú. Sau khi sắp xếp, huyện Tân Lạc có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

[Thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã của 11 tỉnh]

Huyện Yên Thủy sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Bảo Hiệu, thị trấn Hàng Trạm có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình giải thể, nhập vào Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Viện kiểm sát Nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình giải thể, nhập vào Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020, cũng từ thời điểm này, tỉnh Hòa Bình có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 131 xã, 10 phường và 10 thị trấn.

Nghị quyết về tỉnh Long An nêu rõ: huyện Cần Giuộc điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Cần Giuộc, Mỹ Lộc. Sau khi sắp xếp, huyện Cần Giuộc có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

Huyện Tân Trụ sau khi thành lập xã Tân Bình có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Huyện Thủ Thừa sau khi thành lập xã Tân Long có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn.

Sau khi thành lập thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020, cũng từ thời điểm này, tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 13 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 188 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 161 xã, 12 phường và 15 thị trấn.

Theo Nghị quyết về tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng thành lập thị trấn Diên Sanh, xã Hải Phong, xã Hải Hưng, xã Hải Định. Sau khi sắp xếp, huyện Hải Lăng có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

Huyện Triệu Phong sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Triệu Thành có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn.

Huyện Cam Lộ sau khi thành lập xã Thanh An có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã và 1 thị trấn.

Huyện Đakrông sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Ba Lòng có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Hướng Hóa sau khi thành lập xã Lìa có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 2 thị trấn.

Huyện Gio Linh thành lập xã Linh Trường, xã Phong Bình; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Gio Sơn, xã Gio Hải, xã Gio Mai. Sau khi sắp xếp, huyện Gio Linh có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.

Sap xep cac don vi hanh chinh cap xa thuoc mot so tinh hinh anh 2Người dân ở Làng hoa truyền thống An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chăm sóc những chậu hoa cúc để bán trong dịp Tết. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huyện Vĩnh Linh điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Cửa Tùng; thành lập xã Kim Thạch, xã Trung Nam, xã Hiền Thành. Sau khi sắp xếp, huyện Vĩnh Linh có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 3 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 125 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 101 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

Nghị quyết về tỉnh Phú Thọ nêu ro: sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số phường Minh Nông, thành phố Việt Trì có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 9 xã.

Thị xã Phú Thọ điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Thanh Minh, phường Hùng Vương, phường Phong Châu. Sau khi sắp xếp, thị xã Phú Thọ có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 5 xã.

Huyện Hạ Hòa điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Đan Thượng, xã Hiền Lương, xã Xuân Áng, xã Vĩnh Chân, xã Vĩnh Châu, xã Yên Kỳ; thành lập xã Tứ Hiệp. Sau khi sắp xếp, huyện Hạ Hòa có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

Huyện Thanh Ba điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Hanh Cù, Mạn Lạn, xã Hoàng Cương; thành lập xã Quảng Yên. Sau khi sắp xếp, huyện Thanh Ba có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Huyện Cẩm Khê thành lập xã Minh Tân, thị trấn Cẩm Khê, xã Hùng Việt. Sau khi sắp xếp, huyện Cẩm Khê có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 1 thị trấn.

Huyện Tam Nông thành lập xã Dân Quyền, xã Lam Sơn, xã Vạn Xuân, xã Bắc Sơn. Sau khi sắp xếp, huyện Tam Nông có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 1 thị trấn.

Huyện Đoan Hùng thành lập xã Hùng Xuyên, xã Hợp Nhất, xã Phú Lâm. Sau khi sắp xếp, huyện Đoan Hùng có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn.

Huyện Thanh Thủy thành lập xã Đồng Trung; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Tu Vũ. Sau khi sắp xếp, huyện Thanh Thủy có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn.

Huyện Phù Ninh sau khi thành lập xã Bình Phú có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Huyện Lâm Thao sau khi thành lập xã Phùng Nguyên có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 2 thị trấn.

Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành (1/1/2020), tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 11 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 225 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 197 xã, 17 phường và 11 thị trấn./.

(TTXVN/Vietnam+)