Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 827/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang.

Theo Nghị quyết, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hoàng Su Phì được sắp xếp như sau: nhập toàn bộ 11,91km2 diện tích tự nhiên và 1.515 người dân của xã Bản Péo vào xã Nậm Dịch. Như vậy, diện tích tự nhiên xã Nậm Dịch tăng lên 30,56km2 và quy mô dân số là 3.612 người.

Xã Nậm Dịch giáp các xã Bản Luốc, Bản Nhùng, Nam Sơn, Nậm Ty, Ngàm Đăng Vài và Tả Sử Choóng. Sau khi sắp xếp, huyện Hoàng Su Phì có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 01 thị trấn.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Xín Mần được sắp xếp như sau: nhập toàn bộ 16,85km2 diện tích tự nhiên, 4.012 người dân của xã Ngán Chiên vào xã Trung Thịnh.

Sau khi nhập, xã Trung Thịnh có 29,95km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.366 người.

Xã Trung Thịnh giáp các xã Bản Díu, Cốc Rế, Thèn Phàng, Thu Tà và huyện Hoàng Su Phì. Sau khi sắp xếp, huyện Xín Mần có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 01 thành phố; 193 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 05 phường và 13 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng.

[Sáp nhập đơn vị hành chính: Sẽ giảm được 4 huyện, 539 xã]

Theo Nghị quyết, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cát Tiên được sắp xếp như sau: nhập toàn bộ 15,84km2 diện tích tự nhiên và 1.293 người của xã Mỹ Lâm vào xã Nam Ninh.

Sau khi nhập, xã Nam Ninh có 36,27km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.586 người. Xã Nam Ninh giáp các xã Gia Viễn, Quảng Ngãi, Tiên Hoàng, thị trấn Cát Tiên và huyện Đạ Tẻh.

Nhập toàn bộ 14,00km2 diện tích tự nhiên và 1.442 người của xã Tư Nghĩa vào xã Quảng Ngãi. Sau khi nhập, xã Quảng Ngãi có 21,48km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.181 người. Xã Quảng Ngãi giáp xã Nam Ninh, thị trấn Cát Tiên; huyện Đạ Tẻh và tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sắp xếp, huyện Cát Tiên có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 02 thị trấn.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đạ Tẻh được sắp xếp như sau: toàn bộ 4,41km2 diện tích tự nhiên và 1.736 người dân của xã Hà Đông được nhập vào xã Mỹ Đức.

Sau khi nhập, xã Mỹ Đức có 108,51km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.728 người. Xã Mỹ Đức giáp xã Quảng Trị, xã Quốc Oai, thị trấn Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm.

Nhập toàn bộ 23,38km2 diện tích tự nhiên và 2.009 người của xã Hương Lâm vào xã Đạ Lây. Sau khi nhập, xã Đạ Lây có 52,01km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.282 người. Xã Đạ Lây giáp xã An Nhơn; huyện Cát Tiên và tỉnh Đồng Nai.

Sau khi sắp xếp, huyện Đạ Tẻh có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 xã và 01 thị trấn.

Sap xep don vi hanh chinh cap xa thuoc Ha Giang, Lam Dong, Dong Thap hinh anh 1Người dân huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, được hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội nhờ tín dụng chính sách xã hội. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đạ Huoai như sau: nhập toàn bộ 85,09km2 diện tích tự nhiên và 1.106 người của xã Đạ M’ri vào thị trấn Đạ M’ri.

Sau khi nhập, thị trấn Đạ M’ri có 126,46km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.708 người. Thị trấn Đạ M’ri giáp các xã Đạ Ploa, Hà Lâm, Phước Lộc; huyện Bảo Lâm, huyện Đạ Tẻh và thành phố Bảo Lộc.

Sau khi sắp xếp, huyện Đạ Huoai có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 xã và 02 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 02 thành phố; 142 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 111 xã, 18 phường và 13 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 838/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết nêu rõ: Nhập toàn bộ 14,40km2 diện tích tự nhiên và 7.898 người của xã Thường Thới Hậu B vào xã Thường Lạc. Sau khi nhập, xã Thường Lạc có 22,88 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.131 người. Xã Thường Lạc giáp các xã Long Khánh A, Thường Phước 2, Thường Thới Hậu A, thị trấn Thường Thới Tiền; thị xã Hồng Ngự và Vương quốc Campuchia.

Sau khi sắp xếp, huyện Hồng Ngự có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã, 17 phường và 09 thị trấn./.

(TTXVN/Vietnam+)