Sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ

Kể từ ngày 1/2/2020 có hiệu lực thi hành, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 3 thành phố và 2 thị xã; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã, 45 phường và 4 thị trấn.
Sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành một số Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ.

Theo Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14, tỉnh Bình Dương thành lập thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An.

Sau khi thành lập, thành phố Dĩ An có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường. Thành phố Thuận An có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường.

Bên cạnh đó, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thành lập phường Vĩnh Tân, phường Phú Chánh, phường Tân Vĩnh Hiệp, phường Hội Nghĩa.

Sau khi thành lập 4 phường, thị xã Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 2 xã.

[Sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Tây Bắc]

Đồng thời, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Kể từ ngày 1/2/2020 có hiệu lực thi hành, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 3 thành phố và 2 thị xã; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã, 45 phường và 4 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và thành lập các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Thị xã Hòa Thành được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Hòa Thành.

Thị xã Hòa Thành thành lập các phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Bắc, Long Thành Trung.

Sau khi thành lập thị xã Hòa Thành và các phường trực thuộc, thị xã Hòa Thành có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 4 xã.

Tương tự, thị xã Trảng Bàng được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số huyện Trảng Bàng.

Thị xã Trảng Bàng thành lập các phường Trảng Bàng, Gia Lộc, An Hòa, Gia Bình, An Tịnh, Lộc Hưng và xã Phước Bình.

Sau khi thành lập và sắp xếp các đơn vị hành chính, thị xã Trảng Bàng có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường và 4 xã.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng được thành lập trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng.

Có hiệu lực từ ngày 1/2/2020, tỉnh Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thành phố và 2 thị xã; 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 71 xã, 17 phường, 6 thị trấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục