Quả chôm chôm của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường New Zealand sau 7 năm nộp hồ sơ và đàm phán thương mại.

Đây là tin vui, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với khâu sản xuất, để đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này./.