Sim số siêu đẹp 7777777 trúng đấu giá gần 900 ngàn USD

Tại cuộc đấu giá gây quỹ cho các bà mẹ do Thủ tướng UAE chủ trì ở Dubai, chiếc sim số đẹp 058-7777777 (tượng trưng cho 7 tiểu vương quốc ở UAE) đã đạt giá 3,2 triệu Dh, tương đương 871.412 USD.