Thanh niên tìm việc tại trung tâm dịch vụ việc làm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nếu như trong quý 1 tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ đại học trở lên đột ngột giảm đáng kể thì sang quý 2 tỷ lệ này đã tăng trở lại. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 3,63% trong khi quý trước là 2,79%.

[Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm trình độ đại học-cao đẳng đột ngột giảm]

Đây là số liệu được đưa ra tại buổi công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 14 quý 2/2017 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 15/9 tại Hà Nội.

Trong quý 2, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 183.100 người, tăng 44.200 người so với quý 1/2017. Nhóm trình độ cao đẳng có 82.600 người thất nghiệp, giảm 21.600 người so với quý 1, tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm còn 4,96% nhưng vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ trung cấp có 92.700 người thất nghiệp, tăng 9.400 người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,5%.


Cả nước có 1.081.600 lao động trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 20.100 người so với quý 1/2017 và 7.100 người so với quý 2/2016. Đáng lưu ý, số người thất nghiệp dài hạn (12 tháng trở lên) chiếm 24,5% tổng số người thất nghiệp.

So với quý 1, số thanh niên thất nghiệp tăng 26.600 người lên 575.1 nghìn người; tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên mức 7,67%.

Theo tám vùng kinh tế thì Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, lần lượt là 2,95% và 2,65%, Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có tỷ lệ thấp nhất 0,95% và 1,05%.

Theo bản tin thị trường lao động, số người có nhu cầu tìm việc làm trong quý 2 là 30.400 người, tăng gần gấp đôi so với quý 1. Trong đó, lao động nữ có nhu cầu tìm việc là 13.600 người (chiếm 44,8%).

Công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn trong quý 2 chủ yếu là lao động phổ thông, chiếm tới 49,8%. Tiếp theo là dệt, may mặc chiếm 17,2%./.