Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tiến độ thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước sau 2 tháng đang cho thấy tiến độ thấp khi chỉ đạt 11,5% dự toán.

Theo con số vừa được đại diện Bộ Tài chính cho biết, ngoài thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước, một số khoản thu khác cũng cho thấy tiến độ thấp là thu thuế bảo vệ môi trường đạt 14,4% dự toán; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản tại xã đạt 11,1% dự toán.

Qua đó, số thu nội địa theo tính toán sau 2 tháng đạt hơn 157.000 tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán. Mức thu này theo đại diện Bộ Tài chính tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết thì thu nội địa 2 tháng chỉ tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với một số năm gần đây.

Theo ước tính, cả nước có 35/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 17%). Trong số này, 47 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 16 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Khoản thu từ dầu thô trong 2 tháng đạt khoảng 6.600 tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán. Số thu này tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo báo cáo, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy mức tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số lũy kế thu 2 tháng đạt 41.000 tỷ đồng, bằng 14,4% dự toán.

Về chi ngân sách Nhà nước, con số này theo đại diện ngành tài chính ước đạt 175.800 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số này, riêng chi thường xuyên ước đạt hơn 139.000 tỷ đồng./.