HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Hà Nội. Tại đây, VPBank đã công bố nhiều kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh quan trọng cho năm 2022, nằm trong nỗ lực chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo trong giai đoạn tăng trưởng của ngân hàng trong tương lai.

Tại Đại hội đồng cổ đông, VPBank đã được cổ đông thông qua việc phát hành / chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo phương án ESOP (Employee Stock Ownership Plan), đồng thời thực hiện kế hoạch tăng cường hơn nữa nguồn vốn của mình thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ với nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, 30 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được dành cho nhân viên ngân hàng với giá ưu đãi 10.000 đồng / cổ phiếu. Trong khi đó, ngân hàng quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dự phòng của ngân hàng. Tổng giá trị của đợt phát hành cổ phiếu sẽ tăng vốn điều lệ từ 45.060 tỷ đồng lên 67.430 tỷ đồng.

Ngoài ra, đợt phát hành riêng lẻ trị giá tới 15% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sau khi hoàn tất sẽ nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 79.330 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng sẽ nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 30% vốn điều lệ để phù hợp với việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính và quản trị của VPBank, nhằm mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng, phục vụ nhu cầu tín dụng ngày càng tăng.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng cổ đông, VPBank cũng được phép thông qua việc mua lại Công ty Bảo hiểm OPES để mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, kết hợp với mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ hiện tại đang hợp tác với AIA Việt Nam. Mặt khác, ngân hàng sẽ đóng góp 20,000 tỷ đồng vào Bộ phận chứng khoán của ASC – một công ty con mà VPBank có được vào hồi đầu năm, để khai thác vào phân khúc ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.

Hướng tới mục tiêu cao cho năm nay, VPBank đặt mục tiêu kinh doanh cho năm 2022 với tổng tài sản tăng 27% lên 697.400 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 35% lên 518.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 107% lên khoảng 29.700 tỷ đồng.

Năm 2021, VPBank ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 14.360 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2020; tổng tài sản là 547.400 tỷ đồng, tăng 30,6%, trong khi dư nợ tín dụng cho khách hàng tăng 18,9% lên 384.030 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 111% và 102% kế hoạch năm.

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về VPBank

Được thành lập vào năm 1993, VPBank hiện là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, quản lý tài sản và tài chính tiêu dùng. Mục tiêu của VPBank là trở thành ngân hàng bán lẻ đứng đầu trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam về quy mô kinh doanh, thị phần và chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở đó, VPBank tạo ra lợi nhuận cao nhất cho cổ đông, tạo việc làm ổn định và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động, đóng góp đáng kể vào Ngân sách Nhà nước và sự phát triển chung của kinh tế – xã hội.

#VPBank

Giang Tran