Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp ông Christopher Matlhako, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Nam Phi. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 8/9, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tiếp thân mật Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) Christopher Matlhako.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP) đang ở thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Nam Phi Christopher Matlhako
bày tỏ vui mừng được thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách; đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ông bày tỏ những tình cảm tốt đẹp của Đảng Cộng sản Nam Phi, nhân dân Nam Phi và cá nhân đồng chí đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Nam Phi Christopher Matlhako
thông báo với Trưởng ban Đối ngoại một số nét về tình hình Nam Phi và Đảng Cộng sản Nam Phi.

Ông cũng bày tỏ mong muốn và khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, coi đây là nền tảng chính trị quan trọng để phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cảm ơn sự ủng hộ, tình đoàn kết quý báu mà nhân dân Nam Phi, trong đó có Đảng Cộng sản Nam Phi dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ông Hoàng Bình Quân cũng thông báo với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Nam Phi Christopher Matlhako một số nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây, đường lối đối ngoại của Việt Nam và công tác chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, một số vấn đề về khu vực.

Trưởng Ban Đối ngoại Việt Nam cũng đã trao đổi với Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Nam Phi Christopher Matlhako các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Nam Phi./.