Tăng cường quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương năm 2021.
Tăng cường quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ảnh 1Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển đất nước những năm tới.

Trọng tâm công tác năm 2021 được xác định: Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội các đảng bộ trực thuộc thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong các chỉ tiêu cụ thể của năm 2021, đáng chú ý là việc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định toàn bộ đảng viên của Đảng bộ Khối học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và toàn bộ đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối. Đồng thời, toàn bộ các chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc.

[Năm 2021, công tác tuyên giáo cần đổi mới cả về nội dung, hình thức]

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn tích cực, chủ động bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong năm 2020.

Đảng ủy Khối phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Đảng ủy Khối đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; chú trọng thực hiện kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; một số đảng bộ trực thuộc đã giải quyết dứt điểm đơn, thư, tố cáo, khiếu nại, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ cấp mình; đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối. Cụ thể như công tác chỉ đạo đại hội, công tác nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo chuẩn bị sớm, tuy nhiên vẫn còn một đảng bộ cấp trên cơ sở, một đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội chậm hơn so với quy định trong Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác chuẩn bị nhân sự để báo cáo cấp có thẩm quyền có nơi còn chậm; việc phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao, nhất là trong công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ còn thiếu thống nhất.../.  

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối. (Ảnh: TTXVN)
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối. (Ảnh: TTXVN)
Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục