Tang cuong trien khai cac giai phap phong, tranh tai nan duoi nuoc hinh anh 1(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 18/4, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 203/CĐ-UB gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường triển khai các giải pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước.

Nội dung Công điện nêu rõ từ đầu năm 2022 đến nay, tại khu du lịch, khu tắm biển, sông, suối, ao hồ trên địa bàn một số địa phương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước, đã ảnh hưởng lớn đến tính mạng của nhân dân và du khách (19 vụ, làm chết 20 người, mất tích 3 người).

Theo dự báo, trong thời gian tới, cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết, thủy văn, việc gia tăng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí trong môi trường nước sẽ là những nguy cơ tiềm ẩn làm gia tăng cả về số vụ và mức độ thiệt hại.

[Video] Trẻ em cần những kỹ năng an toàn gì để tránh bị đuối nước?  

Để bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại, phòng, tránh tai nạn đuối nước, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, tránh đuối nước đối với nhân dân và tổ chức, chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các hoạt động trong môi trường nước; rà soát, cảnh báo hoặc can thiệp để loại bỏ những rủi ro, hiểm họa dẫn tới nguy cơ tai nạn đuối nước; hướng dẫn, phổ biến quy trình, kỹ năng xử trí tình huống tìm kiếm, cứu nạn, phòng, tránh đuối nước và kỹ thuật cứu đuối.

Các tỉnh, thành phố xây dựng, hoàn thiện phương án huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn, khắc phục thiệt hại tai nạn đuối nước; kịp thời cập nhật, truyền tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm đến các cơ quan, tổ chức hoặc cơ sở hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí trong môi trường nước; chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn của tổ chức, chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí trong môi trường nước; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn, hoạt động tự phát, không phép hoặc khi xuất hiện thời tiết, thủy văn nguy hiểm.

Các địa phương quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa một số loại hình tai nạn, sự cố trong môi trường nước, trong đó có công tác phòng, tránh đuối nước cho cộng đồng, đặc biệt là công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành, tổ chức liên quan.

Các đơn vị, địa phương phát hiện, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, báo cáo với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có hình thức khen thưởng kịp thời.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thường xuyên hoặc đột xuất báo cáo kết quả về Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn qua Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)