Tối 8/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011-2015 nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Dầu khí Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai bên tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; trong đó tập trung vào các phong trào thi đua trên công trường, triển khai các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí; tại các tỉnh, thành phố, các vùng miền có các dự án dầu khí và hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN.

Hai bên cũng tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp tổ chức các chương trình công tác và phong trào thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động sáng tạo trẻ do Trung ương Đoàn phát động.

Ngay sau lễ ký, Tổng Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ký Biên bản ghi nhớ mở rộng quy mô Giải thưởng Lương Định Của cho giai đoạn 2011-2015 với tổng giá trị tài trợ 15 tỷ đồng.

Hằng năm, giải thưởng được trao cho 300 gương thanh niên có tuổi đời từ 18-35 (nhiều gấp 3 lần tiêu chuẩn hiện nay) có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và xây dựng nông thôn mới.

Ba năm qua, PVN và các đơn vị thành viên đã tài trợ trên 21,6 tỷ đồng và phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực phong trào “Thi đua bốn nhất,” “Thắp sáng ước mơ thanh niên Việt Nam”, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Giải thưởng Lương Định Của./.