Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và nghiên cứu bổ sung các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cuộc sống...
Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương và các tổ chức hiệp hội đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương khẩn trương sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và nghiên cứu bổ sung các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cuộc sống; ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để hoàn thiện cơ sở pháp lý triển khai các nội dung hỗ trợ của Luật, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, bố trí vốn ngân sách nhà nước triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn; cập nhật, nâng cấp Cổng thông tin quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[Giảm thuế để giúp doanh nghiệp nhỏ có nguồn lực khôi phục sản xuất]

Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sớm Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sau khi được Quốc hội ban hành; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp để bảo đảm thống nhất với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ Nghị định về tổ chức hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 14/6/2019, trong đó xem xét thêm việc Quỹ đầu tư phát triển địa phương đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, bảo đảm phù hợp với nguồn lực tài chính của Quỹ và khả năng quản lý, giám sát của Quỹ; hướng dẫn các Cục Thuế địa phương áp dụng miễn thuế môn bài ba năm cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; ban hành Cẩm nang hướng dẫn chi tiết về chính sách, thủ tục thuế, kế toán cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; phổ biến các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất phát triển cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng và ban hành tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên về đo lường trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tiêu chí công nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai giải pháp thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending) để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương chủ động cân đối và bố trí kinh phí thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kế hoạch trung hạn và hằng năm; xây dựng và sớm đưa vào hoạt động mạng lưới tư vấn viên của Bộ, ngành, địa phương mình quản lý; đa dạng hóa hình thức tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải tiến nội dung tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu ban hành các Cẩm nang hướng dẫn chi tiết về các nội dung hỗ trợ, giới thiệu các bộ, địa phương điển hình trong việc triển khai chính sách để chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương khác tham khảo.

Các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với chính  quyền các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục